Istoric

Înfiintată în 1870 ca Scoala Elementară Germană si Scoală Elementară Română, Scoala din Iacobeni suferă de-a lungul anilor o multitudine de transformări: de la scoală cu limbile de predare germană si romănă, la scoală cu limbile de predare maghiară si română.
Începând cu anul 1920 cele două scoli se unesc si pănă în anul 1990 functionează ca scoală cu două sectii: – sectia germană – cu limba de predare limba germană si sectia română – cu limba de predare limba română, cu învătământ prescolar, primar si gimnazial.
În anul 1987 se desfiintează învătământul gimnazial – sectia germană, iar în 1990 prin plecarea masivă a etnicilor germani, se desfiintează si învătământul prescolar si primar – sectia germană.
Între anii 1981 – 1985 a functionat ca scoală generală cu clasele I – X comuna Iacobeni, profil mecanic.
Între anii 1985 – 2003 – functionează scoala cu clasele I – VIII Iacobeni, scoală coordonatoare, iar din anul 2003 scoală de Arte si Meserii ,Grup Scolar, in prezent Liceu Tehnologic cu specializarea comert.