Date despre unitate

NUMĂRUL DE CLASE

 

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

Total Unitate

Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar  0  0 0
Numărul de grupe din învăţământul preşcolar  3  4 7
Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV)  4  8 12
Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII)  4  4 8
Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII)  3  0 3
Numărul de clase din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a  1  0 1
Numărul de clase la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului  0  0 0
Numărul de clase din învăţământul postliceal  0  0 0

 

NUMĂRUL EFECTIVELOR ŞCOLARE

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

Total Unitate

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 71 71 142
Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 89 128 217
Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) 119 78 197
Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII) 110 0 110
Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a 45 0 45
Total 434 277 711
Total gradiniţă 71 71 142
Total niveluri şcoală 363 206 569

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar curent:2013-2014

 

Număr cadre didactice

Structură[%]

Număr cadre didactice cu gradul I 2 4.35
Număr cadre didactice cu gradul II 11 23.91
Număr cadre didactice cu definitivat 10 21.74
Număr cadre didactice fără definitivat 17 36.96
Număr personal didactic necalificat 6 13.04
Total 46 100.00